s5 logo

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 10/05/2021 Thứ Ba 11/05/2021 Thứ Tư 12/05/2021 Thứ Năm 13/05/2021 Thứ Sáu 14/05/2021
   7:00 AM Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền
   8:10 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA VOA VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM Nhạc tuyển Tiếng Thời Gian Bạn Có Biết Bước Vào Vườn Thơ Bạn Có Biết Đoản Khúc Cho Tình Yêu
   11:00 AM Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do
   11:30AM Tiết Kiệm cùng Đài 900AM Nhạc Quỳnh Lan Nhạc Minh Thư Tiết Kiệm cùng Đài 900AM Tiếng Thời Gian
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM Hội Thoại Đặc Biệt – NS Chu Văn Cương – KS Đỗ Như Điện Tình Yêu & Gia Đình Diễn Đàn Hiệp Lực An Ninh Cộng Đồng Phỏng Vấn Hội Thoại
   1:30 PM Đáp Lời Sông Núi Đáp Lời Sông Núi Hội Thoại Quân Lực – Đinh Hùng Cường Đáp Lời Sông Núi Đáp Lời Sông Núi
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM Tác Giả Tác Phẩm Nhạc Đức Cường Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành PVTM: Bio Mr 2
   3:00 PM Chương trình Garage Sale//PVTM: Van Academy Di Trú & Luật pháp - LS Michael Cao Đáp Lời Sông Núi//Hỏi Đáp Di Trú – Nam Lộc Van Academy//Nhạc Tình Thế Giới Van Academy //PVTM: Quốc Việt
   4:00 PM Tự do luật pháp - LS Phan Quốc Cường Tài Chánh Địa Ốc – Loan Factory Luật Pháp & Đời Sống - LS Tom Tùng Hoàng Luật Pháp & Tình Thương – LS Vivian Hằng Phan Chương trình Gia Chánh
   5:00 PM Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều
   5:30 PM Luật Pháp – LS Paul Moody Mỗi Tuần Một Sáng Tác PVTM: BX Financial PVTM: Phân Vi Sinh PVTM: BX Financial
   6:00 PM Trích Đoạn Hồi Ký Trích Đoạn Hồi Ký Trích Đoạn Hồi Ký Trích Đoạn Hồi Ký Trích Đoạn Hồi Ký
   6:30 PM Phát Lại Chương Trình Phát Thanh Phát Lại Chương Trình Phát Thanh Phát Lại Chương Trình Phát Thanh Phát Lại Chương Trình Phát Thanh Phát Lại Chương Trình Phát Thanh
 •   Thứ Bảy 15/05/2021 RSH Chúa Nhật 16/05/2021
  7:00AM Thời tiết, giới thiệu chương trình 7:00AM Thời tiết, giới thiệu chương trình
  7:35AM Về với chân tâm 7:35AM Tin tức đài VOA
  8:00AM Tin tức đài VOA 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:30 AM Nhạc Quỳnh Lan 8:30 AM Thánh Ca Tin Mừng
  9:00 AM Y Học Phổ Thông – BS Hoàng Ngọc Giao 9:00 AM Y Học Thường Thức – BS Nguyễn Văn Vân
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  10:30 AM Nhạc tuyển Tiếng Thời Gian 10:30 AM Đoản Khúc Cho Tình Yêu
  11:00 AM Kinh Tế Tài Chánh// Nhạc Yêu Cầu 11:00AM Nhạc Yêu Cầu
  12:30 PM Chương trình Hội Thoại Y Tế 12:20 PM Nha Khoa trong ĐS
  1:30 PM PVTM: Quốc Việt 1:30 PM Chương trình Phật Giáo chùa Liên Hoa
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  2:30 PM Chương trình Sống Khoẻ - BS Phạm Ánh 2:30 PM Hội Thoại Sài Gòn Xưa
  3:30 PM Hội Thoại Phật Đản – Chùa Liên Hoa 3:00 PM Chương trình Sức Khỏe Tinh Thần
  4:30 PM Tuổi Trẻ Vấn Nạn XH 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu
  5:30 PM Đáp Lời Sông Núi 4:50 PM Nhạc Yêu Cầu // Đáp Lời Sông Núi
  6:00 PM Trích Đoạn Hồi Ký Tình Yêu – Ngục Tù – Vượt Biển 6:00 PM Trích Đoạn Hồi Ký Tình Yêu – Ngục Tù – Vượt Biển
  6:30 PM Phát Lại Chương trình Phát Thanh 6:30 PM Phát Lại Chương trình Phát Thanh