s5 logo

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 18/10/2021 Thứ Ba 19/10/2021 Thứ Tư 20/10/2021 Thứ Năm 22/10/2021
   7:30 AM Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền
   8:10 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM Vấn Đề Hôm Nay//Phỏng Vấn Thương Mại Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA VOA VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM Tiếng Thời Gian Phỏng vấn thương mại Nhạc Tình Thế Giới Bạn Có Biết Đoản Khúc Cho Tình Yêu
   11:00 AM Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do
   11:30AM Tiết Kiệm cùng Đài 900AM Nhạc Quỳnh Lan Nhạc Minh Thư Tiết Kiệm cùng Đài 900AM Tiếng Thời Gian
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM Góc Vườn Quê Hương Tình Yêu & Gia Đình Diễn Đàn IMD An Toàn 24/07 Những Năm Tháng Vui Chơi
   1:30 PM Đáp Lời Sông Núi Phỏng vấn thương mại Hội Thoại – Đinh Hùng Cường Đáp Lời Sông Núi Đáp Lời Sông Núi
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM Tác Giả Tác Phẩm Phỏng vấn thương mại Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành PVTM: Bio Mr 2
   3:00 PM Hội Thoại Văn Lang//Thế Giới Nha Khoa Di Trú & Luật pháp - LS Michael Cao Hội Thoại Tobia// Đáp Lời Sông Núi Diễn Đàn Liên Tôn Tác Giả Tác Phẩm //PVTM: Cốt Quốc Việt
   4:00 PM Tự do luật pháp - LS Phan Quốc Cường Đáp Lời Sông Núi//Nhạc Đức Cường Luật Pháp & Đời Sống - LS Tom Tùng Hoàng Luật Pháp & Tình Thương – LS Vivian Hằng Phan Chương trình Gia Chánh
   5:00 PM Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều
   5:30 PM Luật Pháp – LS Paul Moody Phỏng vấn thương mại Phỏng vấn thương mại Khúc Hát Trong Chiều Phỏng vấn thương mại
   6:00 PM Phát Lại Chương Trình Phát Thanh Phát Lại Chương Trình Phát Thanh Phát Lại Chương Trình Phát Thanh Phát Lại Chương Trình Phát Thanh Phát Lại Chương Trình Phát Thanh
 •   Thứ Bảy 23/10/2021 RSH Chúa Nhật 24/10/2021
  7:30AM Thời tiết, giới thiệu chương trình 7:30AM Thời tiết, giới thiệu chương trình
  7:35AM Về với chân tâm 7:35AM Tin tức đài VOA
  8:00AM Tin tức đài VOA 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:30 AM Nhạc Quỳnh Lan 8:30 AM Thánh Ca Tin Mừng
  9:00 AM Y Học Phổ Thông 9:00 AM Nghệ Sĩ Đời Sống
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  10:30 AM Nhạc tuyển Tiếng Thời Gian 10:30 AM Nhạc Yêu Cầu
  11:00 AM Kinh Tế Tài Chánh//Hội Thoại Cộng Đồng – Chợ Đêm 11:30AM Phát Lại Chương trình Hội Thoại cùng Nhà Báo Huỳnh Lương Thiện
  12:30 PM Chương trình Vui Sống Mỗi Ngày 12:30 PM Nhạc Tình Thế Giới
  1:30 PM PVTM: Quốc Việt 1:30 PM Chương trình Phật Giáo chùa Liên Hoa
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  2:30 PM Truyện Ngắn 2:30 PM Chương trình Sài Gòn Xưa
  3:30 PM Chương trình Hòa Ca Cổ Nhạc 3:00 PM Chương trình Tình Yêu Gia Đình
  4:30 PM Nhạc Yêu Cầu 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu
  5:30 PM Đáp Lời Sông Núi 4:50 PM Nhạc Yêu Cầu // Đáp Lời Sông Núi
  6:00 PM Phát Lại Chương trình Phát Thanh 6:00 PM Phát Lại Chương trình Phát Thanh