s5 logo
bannerthroughoureyes

Vấn Đề Hôm Nay - Phỏng vấn linh mục Phạm Hữu Tâm, hòa thượng Thích Huyền Việt, mục sư Hoàng Minh Chung về cuộc bầu cử năm nay - 23/10/2020