s5 logo
bannerthroughoureyes

Vấn Đề Hôm Nay - Phỏng vấn linh mục Bùi Phong, mục sư Nguyễn Công Chính và bác sĩ Nguyễn Quốc Nam thuộc nhóm liên kết quốc tế để vận động ủng hộ Tổng Thống Trump trong cuộc bầu cử ngày 03/11/ sắp tới - 10/09/2020